De lidgelden zijn als volgt samengesteld:

U KOMT ENKEL NAAR ONZE CLUBTRAININGEN:

BASISLIDGELD

Het basisldigeld bedraagt € 70,-

RECREANT
Speel je geen competitie of tornooien, dan ben je automatisch "recreant".
Je kan enkel komen spelen op onze clubavonden en eigen clubwedstrijden.
Raadpleeg hiervoor de rubriek TRAINING.

Als recreant betaal je € 70,- (basislidgeld) + € 11,- (verzekering aan het verbond) = € 81,-

Dit is het minimale bedrag dat er kan betaald worden als lidgeld.

TIJDELIJKE UITZONDERING SEIZOEN 2021-2022 (tegemoetkoming Covid)
Zoals reeds in januari 2021 aangekondigd, geven we ieder lid dat het voorbije seizoen was aangesloten bij onze club, een korting van 50 euro. Een grotere korting is niet mogelijk omdat we onze vaste kosten nog steeds moeten betalen én we geen enkele inkomsten hebben van onze bar. Dank voor jullie begrip hiervoor.U WIL GRAAG DEELNEMEN AAN COMPETITIE of TORNOOIEN:

Indien je competitiewedstrijden wil spelen bij een bepaalde federatie, betaal je steeds
het BASISLIDGELD + ONKOSTEN aan desbetreffende federatie's.

Volgende federatiebedragen zijn vastgesteld:

- Sporta (Katholiek sportverbond): € 22,- (competitie of tornooien)
- VTTL (Belgische Tafeltennis federatie): € 42,- (competitie)
- AVVV (Vriendenclubs): € 10,- (competitie)

Hierbij alle voorbeelden in een lijstje:

Speel je competitie bij SPORTA betaal je
€ 70 + € 22 voor Sporta = € 92,-

Speel je competitie bij VTTL betaal je
€ 70 + € 42 voor Sporta = € 112,-

Speel je competitie bij AVVV betaal je
€ 70 + € 10 voor AVVV = € 80,-

Speel je competitie in meerdere verbonden (VTTL + Sporta) betaal je
€ 70 + € 42 + € 22 voor VTTL & Sporta = € 134,-

Speel je competitie bij AVVV betaal je
€ 70 + € 10 voor AVVV = € 80,-

Verkies je enkel tornooien te spelen betaal je
€ 70 + € 22 voor Sporta = € 92,-


Een sportseizoen (alsook periode van het lidgeld) start telkens op '1 augustus' en eindigt op '31 juli' van elk jaar.

AANSLUITEN NA 1 JANUARI:


Indien je in het midden van een lopend sportseizoen wil aansluiten, betaal je de HELFT van het BASISLIDGELD vermeerderd met de ONKOSTEN aan de FEDERATIE.

Als voorbeeld: Voor een tornooispeler komt dit op:
€ 35 (helft van basislidgeld) + € 22 voor Sporta = € 57,-


Lidgelden mogen gestort worden op rekeningnummer

TTC Rupel vzw
BE27 9731 5129 4873


met vermelding

Lidgeld: Naam + Voornaam

Alvast dank voor de snelle regeling.